Kategorier
Fildelning Internet Pill

En mörk dag för Europas internetanvändare

Så blev den femte juli historisk. Computer Sweden meddelar att en dom har fallit i tvisten mot den belgiska internetleverantören Scarlet Extended och den belgiska upphovsrättsorganisationen SABAM. I enhet med infosoc-direktivet skall SE inom sex månader finna och implementera en lösning som identifierar och förhindrar spridning av upphovsrättsskyddat material i sitt nät. Datormagazin hintar att […]