Kopiera, utveckla och kombinera

Everything is a remix, pt 3

The act of creation is surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes via inspiration. That original creations break the mold, that they’re the products of geniuses, and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn’t magic: it happens by applying ordinary tools of thought to existing materials.

Kirby Ferguson har släppt den näst sista delen av sin serie ’Everything is a remix’. Del tre vidareutvecklar temat på jättars axlar och tar upp kreativitetens tre byggstenar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *