Kategorier
Hittat Internet

W3C äger Twitter

Så vackert att man vill gråta (via Martin).