Blasts from the past

(Home taping is killing record industry profits. / We left this site blank so you can help)

Dead Kennedys:  In god we trust, INC (1981).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *